Logo Paypal Bckgrnd 3

Haala hammaataa Oromoonni Lixa Oromiyaa keessa jiraniifi oolmaa Magaalaa Adaamaa guyyaa har'aa ilaalchisuun Oromoota gamasiitti bilbiluun odeeffannoo arganne viidiyoo armaan gadiirraa caqasaa caqasaa.

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation