Logo Paypal Bckgrnd 3

Qabxiilee Ijoo Kurfii RSWO - Amajji 5, 2020:

• Poolisoota 'Humna Addaa Oromiyaa' jedhamuun leenjifamanii, tibbana gara Lixa, Kibbaafi Giddu-gala Oromiyaatti bobbaafamaniifi WBO gidduutti wal-waraansi adeemsifamaa jiraachuu; poolisoota kanneen keessaas danuun isaanii WBO'tti harka kennachaa jiraachuu;

• Giddu-gala Oromiyaa, Magaalaa Buraayyuu keessatti, ergamtoota MKIX (Dabballoota ODP) lama (2) irratti tarkaanfiin ajjeechaa fudhatamuu; gama biraanimmoo, Qeerroon Oromoo tokko humnoota mootummaan ajjeefamuu; Oromoonni danuunis, gara mana hidhaatti guuramaa jiraachuu; ilaalchisuun odeeffannoon Miseensa WBO zoonii kibbaafi Oromticha Buraayyuu tokkorraa odeeffanne guutuun viidiyoo armaan gadii keessatti haammatamee jira; dhihaadhaa.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found