Logo Paypal Bckgrnd 3

Oromo & Oromia
Frequently Asked Questions
#OromoProtests
Oromia is where Coffee is Originated!
Oromia Coffee
Oromia Shall be Independent
Barataan Oromoo tokko Y. Waldayaatti ajjeefamuu | Barattoonni Oromoo Y. Wallaggaa Barnoota dhaabuu

• Barataan Oromoo ADII WAAQOO jedhamu, guyyaa kaleessaa, Poolisoota Addaa Naannoo Amaaraatiin Yuunbarsitii Waldayaa keessatti ajjeefamuu;
• Barattoonni Oromoo Yuunbarsitii Wallaggaa, hanga rakkoon Barattoota Oromoo Yuunbarsitiilee Naannoo Amaaraa'tti baratan irra ga'aa jiru furmaata argatuuufi, hanga dararaafi ajjeechaan humnoota Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Xoophiyaa hidhachiisee bobbaaseen Oromoo Lixaafi Kibba Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru dhaabbatutti, barnoota dhaabanii kan jiran ta'uu.

Mudde 8, 2019

Comment (0) Hits: 50

• Lixa Oromiyaa, Ona Gullisoo keessatti, shamarran Oromoo lama (2) dhibamanii, wal'aansa argachuuf gara buufata fayyaa dhaqanii utuu gara mana ofiitti deebi'aa jiranii, karaatti, miseensota Raayyaa Ittisaa Impaayera Xoophiyaa afuriin (4) dirqisiifamuun, gudeeddaan irratti raawwatame.

• Saamichi qabeenyaa, buqqifamniifi duguuggaan sanyii, humnoota Mootummaan Koloneeffataa Impaayera Xoophiyaa hidhachiisee bobbaaseen, Uummata Oromoo irratti raawwatamu daran jabaatee itti fufuun, Oromoonni Konyaa Gujii Lixaafi Bahaa danuun, maatii guutuudhaan gara mana hidhaatti guuramaa jiraachuu; danuunis qe'ee isaanii'rraa buqqufamaafi qabeenyi isaanii saamamaa jiraachuu dubbatan, Oromtichi Konyaa Gujii Lixaa'rraa bilbilaan RSWO'f odeeffannoo kennan tokko.

Guutuu odeeffannoo kanaa viidiyoo / sagalee armaan gadiirraa dhaggeeffadhaa.


 

Comment (0) Hits: 286

 

Marii Ittaanaa Ajajaa WBO Zoonii Kibbaa, Jaal GAMMACHUU ABBOOYYEE waliin, Dhimma QBO, Sochii WBO, akkasumas, Shira ykn Afaanfajjii QBO Gufachiisuuf Qaamota Garaagaraan Adeemsifamaa jiru ilaalchisuun taasifne.

Dhaggeeffattoonni keenya kanneen qophii keenya kana sagalee qofaan caqasuu feetan, hidha kana tuquudhaan dhaggeeffachuu dandeessu.

Comment (1) Hits: 236

RSWO - Sadaasa 28 , 2019: Ona Laaloo Assaabii, Magaalaa Innaangoo keessatti, RIX Abbaa qabeenyaa Oromoo tokko ajjeesuun, Abbaa Torbeetti qabachuuf yaalaa jiraachuu | Gochi hammeenyaa RIX'n Uummata Oromoo'rratti raawwatamu, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Innaangoo keessatti daran hammaatee jiraachuu.

Dhaggeeffattoonni keenya kanneen qophii keenya kana sagalee qofaan caqasuu feetan, hidha kana tuquudhaan dhaggeeffachuu dandeessu.

Comment (0) Hits: 269
Name:
Email: